Handel akcjami: najważniejsze wskazówki dla początkujących

​Inwestowanie na giełdzie to dobry sposób, by zabezpieczyć i pomnożyć swoje oszczędności. Najpierw jednak warto poznać kilka ważnych informacji dotyczących handlu akcjami.

Jak działa handel akcjami?

Giełda papierów wartościowych to rynek finansowy, który powstał w celu usprawnienia procesu zdobywania kapitału przez firmy. Jej podstawowe mechanizmy opierają się na zakupie i sprzedaży akcji, czyli udziałów w danej spółce giełdowej. Ich wycena się nieustannie zmienia – bezpośredni wpływ na wartość akcji mają działania podejmowane przez inwestorów. Udziały odzwierciedlają prawo własności firmy, a jednocześnie prawo do głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Wiele spółek decyduje się także na regularną wypłatę dywidend, czyli podział zysków pomiędzy inwestorów.

Warto jednak zaznaczyć, że handel akcjami nie może być realizowany samodzielnie przez inwestorów. Aby wykonywać transakcje, niezbędna jest odpowiednia licencja – w Polsce dysponują nią m.in. banki, domy maklerskie czy maklerzy. Jednym z przykładów jest duński bank inwestycyjny Saxo, który udostępnia swoją ofertę również polskim klientom. W celu kupowania i sprzedawania akcji potrzebne będzie konto na jednej z tego typu platform, która funkcjonuje w roli pośrednika pomiędzy giełdą a inwestorami prywatnymi.

Rodzaje zleceń na giełdzie

Podstawowe zlecenia wykonywane na giełdzie papierów wartościowych to oczywiście zakup i sprzedaż, jednak to tylko część z wielu narzędzi dostępnych dla inwestorów. Warto zacząć od rozróżnienia pomiędzy zleceniami z limitem ceny i bez limitu. W pierwszym przypadku inwestor określa maksymalną kwotę, w której chce zakupić akcje danej spółki – transakcja jest realizowana dopiero wtedy, gdy wycena osiągnie wskazaną wartość. Drugi wariant, czyli tzw. zlecenia PKC („po każdej cenie”), jest z kolei wykonywany od razu, bez względu na aktualny kurs. Podobnie działają zlecenia PCR („po cenie rynkowej”), zawierane przed otwarciem lub zamknięciem sesji giełdowej. Bardzo przydatne będą także zlecenia z limitem aktywacji:

  • stop loss (SL) – wykonywane po spadku kursu do wskazanego pułapu, by ochronić się przed dalszymi stratami;
  • take profit (TP) – zlecenia o działaniu przeciwnym do SL, realizowane po wzroście ceny do określonego poziomu.

W jakie akcje warto inwestować?

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie to podstawa do przygotowania skutecznej strategii inwestycyjnej. Sposobów na podjęcie decyzji jest bardzo wiele – narzędzia wykorzystywane przez inwestorów można podzielić głównie na tzw. analizę techniczną i fundamentalną. Spora część strategii łączy te dwa obszary, by zapewnić pełniejszy obraz rynku.

Metody z zakresu analizy technicznej skupiają się na kwestiach ściśle związanych z wyceną aktywów oraz jej zmianami w czasie. Wykorzystanie tego typu technik polega na analizowaniu wykresów oraz wyliczaniu różnego rodzaju wskaźników, które pozwalają określić prawdopodobne trendy i przyszłe zmiany. Analiza fundamentalna obejmuje z kolei czynniki dotyczące samej firmy – np. profil jej działalności, wyniki finansowe czy aktualną sytuację w branży. Z reguły dostęp do danych z zakresu analizy technicznej jest nieco prostszy, jednak obie metody mają swoje mocne strony, przez co warto wykorzystać zarówno jedną, jak i drugą.

Artykuł partnera