Spadek: do kogo zwrócić się po pomoc?

Bycie spadkobiercą może stanowić duże wyzwanie i obciążenie, szczególnie emocjonalne. Dla niektórych okazuje się również źródłem problemów. Co w sytuacji, kiedy spadek wiąże się z długami i gdzie w takim przypadku szukać pomocy?

  1. 1. Spadek - czy na pewno wiesz, co oznacza?
  2. 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku
  3. 3. Co wchodzi w zakres długów spadkowych?

         Wielu z nas, utożsamia spadek jedynie z majątkiem, który otrzymuje się po śmierci bliskiej osoby. Tymczasem zagadnienia spadkowe bywają o wiele bardziej skomplikowane i zagmatwane. W takich przypadkach, warto szukać profesjonalnej pomocy.

1. Spadek - czy na pewno wiesz, co oznacza?

         Spadkiem nazywamy nie tylko prawa, ale i obowiązki wynikające z dziedziczenia po osobie zmarłej. Spadkobierca staje się prawnym następcą zmarłego w wyniku zapisu testamentu lub w ramach przepisów o dziedziczeniu ustawowym.   

          Z Kodeksu cywilnego możemy czerpać wiedzę na temat tego, które elementy konkretnie mogą wchodzić w skład spadku. A dzielą się one na aktywa i pasywa. O aktywach zazwyczaj wiemy więcej, natomiast warto się też orientować w sprawie pasywów. Są one określane długami spadkowymi, inaczej mówiąc, obowiązkiem majątkowym.

          Świadomość nie oznacza, że otrzymanie spadku powinno nas przerażać. Nie dziedziczy się np. roszczeń o alimenty lub innych obowiązków, które nie mają charakteru majątkowego lub prywatnoprawnego. Brzmi niezrozumiale? Właściwa interpretacja zapisów Kodeksu cywilnego nie jest prosta. Dlatego kiedy pojawiają się problemy w sprawach spadkowych, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub prawnika: pomoc w sprawach spadkowych w warszawie to okazja, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, często już podczas pierwszej konsultacji.

2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku

         Każdy spadkobierca może przyjąć spadek, ale może go również odrzucić. Nie każdy natomiast jest tego świadomy. Możliwość odrzucenia spadku to jednocześnie szansa dla wszystkich, którzy dziedziczą długi spadkowe. Warto wiedzieć, że spadkobierca ma prawo do przyjęcia lub odrzucenia spadku niezależnie od tego, czy dziedziczenie jest skutkiem testamentu, czy też dziedziczenia ustawowego. Każdy spadkobierca ma możliwość przyjąć spadek wprost, przyjąć go z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe lub po prostu odrzucić spadek.

         W sytuacji, kiedy dochodzi do przyjęcia spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi, odpowiedzialność spadkobiercy za długi nie może być wyższa niż wysokość aktywów spadku. Warto pamiętać, że właśnie ten rodzaj dziedziczenia, z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, obecnie jest obowiązującą zasadą. W praktyce oznacza to, że jeśli po upływie 6 miesięcy od otrzymania spadku, spadkobierca z różnych przyczyn, np. z powodu pracy za granicami kraju, nie złoży właściwego oświadczenia, automatycznie nabędzie on spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. 

3. Co wchodzi w zakres długów spadkowych?

          Do długów spadkowych należą:

  • kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe zmarłego
  • poniesienie kosztów ostatniej choroby osoby zmarłej, a także poniesienie kosztów pogrzebu
  • wypłata zachowku
  • wykonanie zapisów i poleceń zmarłej osoby
  • koszty związane z pracą notariusza: praca w związku z postępowaniem spadkowym lub poświadczeniem dziedziczenia

         Sprawy spadkowe są o tyle skomplikowane, że każda sytuacja i każdy spadek to indywidualne i złożone przypadki, które się od siebie różnią, często w podstawowych kwestiach. Dlatego choć zasady są te same dla wszystkich spadkobierców w Polsce, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego.

Artykuł sponsorowany