2.3.5 design dla przedsiębiorców, czyli jak zaprojektować nowoczesne miasto?

Polska, poprzez 24 programy krajowe, korzysta z dofinansowania z EFSI w wysokości 86 mld euro. Stanowi to średnio 2 262 euro na osobę z budżetu UE w latach 2014-2020. Dzięki tym funduszom zmienia się nie tylko finansowa perspektywa samych przedsiębiorców, ale też miejsc, w których prowadzą swoja działalność gospodarczą.Unia Europejska inwestuje w architekturę polskich miast i wsi

Choć budżet UE na lata 2014–2020 był generalnie mniejszy niż poprzedni, Polska otrzymała prawie 4 mld euro, więcej niż perspektywie finansowej 2007–2013. Środki te sąinwestowane w takie obszary jak:

  • - Badania naukowe i ich komercjalizacja;
  • - Najważniejsze połączenia drogowe (autostrady i drogi ekspresowe);
  • - Rozwój biznesu;
  • - Transport przyjazny środowisku (kolej i transport publiczny);
  • - Cyfryzacja kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi e-administracji);
  • - Włączenie aktywności społecznej i zawodowej;

W latach 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu UE 105,8 mld euro – 72,9 mld euro na politykę spójności i 28,5 mld euro na politykę rolną. Było to możliwe dzięki sześciu krajowym programom operacyjnym (PO) i 16 programów regionalnych (po jednym dla każdego regionu). Program Infrastruktura i Środowisko wspiera projekty z zakresu efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności w miastach. Jego głównymi beneficjentami są organy publiczne (w tym władze lokalne), ale także firmy prywatne. 2.3.5 design dla przedsiębiorców był z kolei kierowany tylko do podmiotów gospodarczych. Ma na celu zwiększenie właściwej innowacyjności, a także konkurencyjności przedsiębiorstw, między innymi poprzez wspieranie badań i rozwoju. Program koncentruje się na wzmocnieniu powiązania biznesu z edukacją oraz rozwoju innowacyjnych firm. Jego głównymi beneficjentami będą MŚP, instytucje badawcze i stowarzyszenia biznesowe. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych finansuje szereg działań komplementarnych do inwestycji przewidzianych w 6 programach krajowych: promocja przedsiębiorczości, edukacja, zatrudnienie, włączenie społeczne, ICT, infrastruktura, środowisko, energia i transport. Więcej na temat programu 2.3.5 design dla przedsiębiorców przeczytasz na a1europe.pl 

Inwestorzy obecni na polskim rynku, a także ci którzy dopiero na niego wchodzą, mogą spotkać fantastyczne warunki do inwestowania, a także zyskać bezpośrednie wsparcie. Poza zachętami inwestycyjnymi udzielanymi przez rady gmin i różnymi formami pomocy, np. w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, firmy mogą otrzymać również pomoc z funduszy strukturalnych UE.

dotacje unijne

Jak zdobyć dofinansowanie z programu 2.3.5 design dla przedsiębiorców?

Głównym celem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu, opracowanie profesjonalnego projektu produktu, usprawnienie procesu produkcyjnego. Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia do sprzedaży nowego typu produktu, robotyzacji produkcji oraz wzrostu konkurencyjności. Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw skierowane są przede wszystkim do sektorów priorytetowych dla polityki UE. Pomogą ci sfinansować biznes, który będzie przydatny dla regionu, a nawet konkretnego miasta: na przykład otwarcie apteki, rozwój produkcji roślinnej czy turystyki.

Programy mają również wymagania dla samych przedsiębiorców: możesz uzyskać wsparcie tylko wtedy, gdy wcześniej nie naruszyłeś warunków programów. Na przykład, jeśli otrzymałeś już dotacje, ale wydałeś je na inne cele, to możesz trafić na „czarną listę” i nie możesz już liczyć na wsparcie. Kolejnym oczywistym wymogiem jest spełnienie definicji małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie niektóre miary wsparcia państwa dla przedsiębiorców można obliczyć zarówno jednocześnie dla wszystkich trzech kategorii, jak i tylko dla jednej z nich, np. dla firm średniej wielkości.

Aby wnioskować o wsparcie finansowe, najkorzystniej jest zwrócić się do jednej z firm zajmującej się pisaniem projektów unijnych. Dzięki ich doświadczeniu nie tylko poprawnie złożymy wniosek o dofinansowanie, ale też mamy pewność, że projekt zostanie właściwie rozliczony. Jednocześnie wyspecjalizowane firmy doradcze pomogą nam określić, z jakich funduszy możemy skorzystać i które programy będą najbardziej odpowiednie do typu i rodzaju działalności, jaką prowadzimy. To znacznie skróci czas poszukiwania funduszy i ich pozyskiwania.