Krótki przewodnik po projekcie Horyzont Europa

Dwudziesty pierwszy wiek to bez dwóch zdań wiek postępu. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat nauka i technika wykonały ogromny skok naprzód, usprawniając i ulepszając nasze życie. Na czele rankingu innowacyjności i przedsiębiorczości stoi Europa. Aby nie zaprzepaścić szansy na jeszcze większy rozwój ze względu na duży potencjał, Komisja Europejska stosuje różnego rodzaju zabiegi, aby zachęcić Europejczyków do tworzenia nowych technologii oraz przeprowadzania badań. Najczęściej stosowanym i najlepszym takim zabiegiem są dofinansowania. Jednym z nich jest projekt Horizon Europa. Projekt ten służy pomocy w zapobieganiu zmian klimatu, osiąganiu zrównoważonego rozwoju i zwiększeniu unijnej konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Przedsięwzięcie to jest uznawane za największe w historii całej Unii Europejskiej, a przeznaczono na nie kosmiczną kwotę około 95,5 mld euro.

Dla kogo projekt Horyzont Europa?

Projekt Horizon Europa, jako przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój nowoczesnych technologii, skierowany jest głównie do podmiotów prawnych zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej lub jej krajach partnerskich (takich jak Norwegia, Islandia, Lichtenstein). Nie oznacza to jednak, że inne kraje nie mogą brać udziału w projekcie. Startują one w nim jednak na innych zasadach niż wymienione wcześniej kraje, nosząc nazwę tak zwanych "krajów trzecich".

Czy są dokładnie wspomniane wcześniej podmioty prawne? W stwierdzeniu tym chodzi w głównej mierze o każdego rozmiaru przedsiębiorstwa (duże, średnie oraz małe), uczelnie i placówki oświatowe oraz instytucje publiczne takie jak na przykład szpitale lub fundacje.

Jeżeli podmiot prawny łapie się w kryteria odbiorców projektu i chce wziąć w nim udział, może się zdarzyć, że podda się ze względu na skomplikowane procedury. W rzeczywistości nie ma w nich jednak nic trudnego. Podmiot prawny, który zdecydował się skorzystać z projektu Horizon Europa, w pierwszej kolejności powinien zarejestrować się na głównej stronie projektu. Jest nią portal Funding & tender opportunities. Jest to strona, za pomocą której przebiega cały proces udziału w projekcie. Wszystko odbywa się bowiem właśnie na niej.

Pierwszym krokiem jest decyzja odnośnie tego, w jaki sposób podmiot ma zamiar realizować konkurs. W projekcie Horyzont Europa najczęstszą formą realizacji projektów jest konsorcja międzynarodowa, czyli, inaczej mówiąc, współpraca z zagraniczną firma. Można też oczywiście przystąpić do projektu samodzielnie w ramach, skierowanych do naukowców, grantów indywidualnych. Po ustaleniu formy pracy nad projektem, przychodzi kolej na rejestrację. Odbywa się ona właśnie za pomocą wspomnianego wcześniej portalu. Następnie zakłada się indywidualne konto i przechodzi się do procesu wyboru odpowiedniego konkursu. Przed jego wyborem należy dokładnie i uważnie przeanalizować ofertę projektu Horizon Europa, podzielonej na trzy, główne filary i wiele podkategorii.

Po rejestracji, założeniu konta i wyborze konkursu następuje czas na złożenie wniosku.

Horyzont Europa

Jak przygotować wniosek?

Wniosek to bardzo istotna część udziału w projekcie, bowiem to od niego głównie zależy jego powodzenie. Wniosek do projektu Horizon Europa składa się z dwóch części.

Pierwszą z nich jest część administracyjna. Wypełnia się ją bezpośrednio na stronie Funding & tender opportunities, trzymając się poleceń portalu.

Druga część wniosku jest bardziej złożona i pracochłonna. Jest ona określona do wybranego przed podmiot prawny konkursu. Postępując według schematu, wypełnia go poza portalem, aby później go do niego wprowadzić za pomocą załącznika.

Dla osób posiadających jakieś wątpliwości co do wypełnienia wniosku, Komisja Europejska przygotowała specjalny szablon standardowy. W przypadku jakichkolwiek problemów lub nieścisłości, można skontaktować się z ekspertami w tej dziedzinie, oferowanych chociażby przez KPK (Krajowy Punkt Kontaktowy). Po więcej informacji można także udać się na stronę https://www.a1europe.pl/horyzont-europa-nowy-program-ramowy-badan-i-innowacji-ue/.

Jakie finasowanie można uzyskać?

Jakiego finansowania można się spodziewać? To wszystko zależy od kategorii, do której należy wybrany konkurs. W projekcie Horyzont Europa wyróżnia się cztery podstawowe kategorie. Należą do nich:

  • Projekty badawczo-innowacyjne, za które można uzyskać dofinansowanie do 100%
  • Projekty innowacyjne- (do 70 % dla jednostek przemysłowych, a dla jednostek „non-profit” do 100%)
  • Projekty wspierające- (do 100%)
  • Działania w zakresie szkoleń i mobilności - (100%).