Polacy – otwarci na podróże, zamknięci na nowe kuchnie

80% Polaków jest otwartych na nowe doświadczenia, podróże i nowinki technologiczne. Ze sporym sceptycyzmem podchodzimy jednak do zmian własnej przestrzeni oraz do nowych doznań kulinarnych – między innymi takie wnioski można wyciągnąć z raportu społecznego „Otwartość Polaków”, opublikowanego przez firmę badawczą NEUROHM Polska pod mecenatem marki PORTA DRZWI. Badanie zrealizowane metodą BIOCODE™ przedstawia nie deklaratywne, ale rzeczywiste postawy Polaków.    

 – Polacy są coraz bardziej otwarci na poznawanie nowych krajów i kultur. Młodzi ludzie często korzystają z zagranicznych wymian studenckich oraz wyjeżdżają za granicę w ramach staży zawodowych. Korzystamy również z szerokiej oferty biur podróży, linii lotniczych i z chęcią wyjeżdżamy na zagraniczne wakacje. Z drugiej strony jesteśmy w dużym stopniu przywiązani do naszej kultury i niechętnie próbujemy nowych kuchni, o czym świadczą wyniki badania „Otwartość Polaków” czy popularyzacja „stref Polaka” w zagranicznych kurortach wakacyjnych – mówi psycholog społeczny Natalia Suska, Dyrektor Działu Analiz w NEUROHM Polska.

Polska zaściankowość i nadmierne przywiązanie do tradycji okazuje się być tylko kolejnym ze stereotypów. Z badania „Otwartość Polaków”* wynika, że 80% badanych, bez względu na płeć, jest otwartych na nowe doświadczenia i nowe rozwiązania technologiczne. Coraz chętniej robimy nowe rzeczy, nie boimy się podejmować wyzwań i w kreatywny sposób tworzymy dogodne dla nas rozwiązania. W dobie tanich linii lotniczych i coraz prężniej rozbudowywanej siatki połączeń otwieramy się również na świat. Z odpowiedzi ponad 80% ankietowanych wynika, że Polacy coraz chętniej podróżują i odkrywają nowe miejsca. Przekłada się to także na coraz większą gotowość na zmianę miejsca zamieszkania, na którą otwartych jest ponad połowa, bo aż 52% pytanych w przedziale wiekowym 18-45 lat.

Młodsi najbardziej otwarci na „nowe”

Zapał do nowości spada wraz z wiekiem, co – mając na względzie coraz bardziej ustabilizowaną sytuację zarówno zawodową, jak i prywatną – nie powinno specjalnie dziwić. Osoby powyżej 45. roku życia są silniej przywiązane do aktualnego miejsca zamieszkania – na jego zmianę gotowych byłoby 44%, przy czym te deklaracje cechuje średnia pewność postawy, tzn. badani tak twierdzą, choć nie są tego pewni. Podobnie jest z chęcią do robienia nowych rzeczy i stawiania czoła nieznanym projektom i wyzwaniom – grupa badanych w wieku 56-65 lat, w przeciwieństwie do pozostałych grup, sceptyczniej podchodzi do nowości, deklarując przywiązanie do bardziej tradycyjnych i „znanych” rozwiązań.

Odkrywanie nowych smaków

Kulinarny konserwatyzm

Wynikiem badania, który dziwi w największym stopniu, jest mała otwartość Polaków na kwestie kulinarne. Co prawda 67% badanych zadeklarowało, że jest skłonnych do zmiany nawyków żywieniowych, ale jednocześnie nie byli w pełni przekonani do swoich odpowiedzi (średnia pewność postawy). Aż 75% pytanych osób nie jest do końca przekonanych do kuchni świata. Biorąc pod uwagę odnotowany w ostatnim czasie boom na programy i blogi kulinarne oraz modę na spożywanie posiłków poza domem, najczęściej w modnych knajpkach typu „slow food”, takie wyniki mogą zaskakiwać. Co więcej, wspomniana wcześniej otwartość na zwiedzanie nowych miejsc i podróżowanie nie powinny iść w parze z niewielką chęcią na próbowanie zagranicznych potraw. To jednak nie jedyny paradoks odnotowany podczas badania.

Kolejnym zaskoczeniem może być sceptycyzm Polaków do zmian we własnej przestrzeni, przy jednoczesnej otwartości do przeprowadzki. Mimo że 61% ankietowanych deklaruje, że lubi takie zmiany, nie są do tego do końca przekonani. Wynikać to może jednak z obawy przed stresem, związanym z potencjalnym remontem oraz kwestiami finansowymi, które odstraszają od zmian w wystroju wnętrza.

O badaniu

Badanie „Otwartość Polaków” przeprowadzone przez firmę NEUROHM Polska pod mecenatem marki PORTA DRZWI zostało wykonane w Polsce na grupie 1201 respondentów. Grupa ankietowanych była zróżnicowana ze względu na płeć (kobiety stanowiły 51,5%, mężczyźni 48,5%) wiek, zamieszkanie oraz wykształcenie. Badanie zostało przeprowadzone internetową metodą BIOCODE™, która opiera się na pomiarze czasów reakcji. Technologia ta polega na indywidualnym pomiarze czasu reakcji respondenta. Im szybsza odpowiedź „tak” lub „nie”, tym większa pewność postawy. Odpowiedzi deklarowane są często wynikiem mody, oczekiwań społecznych bądź chęci ukrycia prawdziwych przekonań. Metoda BIOCODE™ pokazuje rzeczywiste poglądy badanych, dzięki czemu uzyskujemy informacje o emocjonalnej pewności postaw respondentów, a te lepiej tłumaczą późniejsze ludzkie zachowania.