Zmiany podatkowe w 2017 r., których nie można zlekceważyć

Pod koniec każdego roku pojawiają się projekty zmian przepisów podatkowych, lub zapowiedzi ich zapowiedzi. Tak jest również i teraz. Nowa władza zapowiada kilka dużych projektów, które mają zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Czy będą miały znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców?

Biorąc pod uwagę potrzeby budżetowe oraz fakt, że największe wpływy (ale również i luka podatkowa, czyli nieściągnięte podatki) pochodzą z podatku VAT, to na tym polu pojawiło się najwięcej propozycji. Dla przykładu można wskazać przywrócenie 30-procentowej stawki VAT, możliwość dokładniejszego weryfikowania oraz blokowania zwrotów nadwyżki podatku, czy zaostrzenie odpowiedzialności karnej związanej z posługiwaniem się fikcyjnymi fakturami.

Planowane są zmiany w konkretnych branżach, m. in. wprowadzenie odwrotnego obciążenia VAT na procesory, rozszerzenie zasad solidarnej odpowiedzialności nabywcy za przewinienia sprzedawcy, zmiany zasad rozliczeń samorządów oraz wprowadzenie dla szerokiej grupy podatników nowych obowiązków raportowych (tzw. jednolity plik kontrolny).

Czy te zmiany, w szczególności wymienione powyżej, będą miały dobre konsekwencje dla podatników? Z założenia na pewno tak – prowadzą przecież do ograniczania nadużyć i walki z oszustami wyłudzającymi podatek z budżetu. Wyłudzenia te powodują olbrzymie straty, za które wszyscy „płacimy” zwiększającymi się podatkami i wymaganiami w zakresie prowadzenia i raportowania rozliczeń.

Z drugiej jednak strony, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają świadomość, jak wygląda praktyka stosowania instytucji i mechanizmów mających ograniczyć wyłudzenia. To przede wszystkim nadmierne obciążenie obowiązkami formalnymi, a czasem nawet wydatkami – tutaj można wskazać konieczność nabycia rozwiązań służących wygenerowaniu danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Można obawiać się także nadmiernego ściągania daniny od uczciwych podatników. Wtedy rozwiązania, mające zapobiegać oszustwom, a przez to chronić uczciwych przedsiębiorców, odnoszą odwrotny skutek.

Zmiany podatkowe

Oby nowe władze i ich pierwsze realne zmiany wprowadzane w tym roku przyniosły więcej tych pozytywnych aspektów, a przepisy były interpretowane na rzecz uczciwych podatników. Ciągle jest na to szansa, wciąż bowiem trwają prace nad reformą strukturalną istotnej części aparatu skarbowego (Krajowa Administracja Skarbowa).

Na pewno warto odpowiednio przygotować się do zmian i nowych obowiązków. Dlatego też radzimy, aby szczególnie przyjrzeć się:

  •     nowym obowiązkom w zakresie raportowania (jednolity plik kontrolny, dokumentacja cen transferowych w transakcjach między podmiotami powiązanymi kapitałowo i osobowo),
  •     swoim kontrahentom (prawidłowości realizowanych transakcji, jak i pewności, co do istnienia samych firm i ich uczciwej działalności),
  •     sposobowi dokumentacji transakcji dla celów podatkowych.

Nie są to działania, które prowadzą do kreowania dużej wartości dodanej, ale w czasach, gdy intensywnie poszukuje się oszustów, warto szczególnie dbać o bezpieczeństwo. Niestety w przypadku podatku od towarów i usług ustawodawca nie ma obowiązku uchwalania przepisów zmieniających na rok przed ich wejściem w życie (tak jak ma to miejsce w przypadku podatku dochodowego). W konsekwencji zmiany mogą być wprowadzane w trakcie roku i obowiązywać od kolejnego okresu sprawozdawczego.