Notarialne poświadczenie podpisu - ile to kosztuje i kiedy warto to zrobić?

"Podpisanie weksla prowizyjnego u notariusza" oraz "weksle notarialne" to potoczne określenia weksla, w którym pismo ręczne podpisu zostało poświadczone przez notariuszy.

1 Czym jest notarialne poświadczenie podpisu na wekslu?

Notarialne poświadczenie podpisu jest to podpisane przez notariusza oświadczenie stwierdzające, że dany podpis został złożony własnoręcznie przez osobę, która wylegitymowała się przed notariuszem swoimi danymi osobowymi. Pozwala to na poświadczenie każdego podpisu na wekslu (wystawcy, poręczyciela i innych dłużników wekslowych). Do notariusza należy przynieść weksle, które chcemy podpisać. Najlepiej przed wyjazdem umówić się telefonicznie. Wtedy w jego obecności będziesz mógł dołączyć swój podpis.

2. Notarialne poświadczenie podpisu - Ile to kosztuje?

Notarialne poświadczenie podpisu​ obejmuje weksel do 3000 zł oraz weksel na sumę powyżej 557,500 zł.

Ciekawostką jest, że koszt podpisania weksla in blanco poświadcza Twój podpis u notariusza za 20zł netto. Warto rozważyć podpisanie weksla in blanco na wyższe kwoty, bez ponoszenia opłaty notarialnej, a następnie wypełnienie weksla.

3. Kiedy warto podpisać weksel w obecności notariusza?

Po pierwsze w sytuacji, gdy remitent lub inna osoba, której mają być wystawione weksle od dłużnika, nie może być obecna przy podpisywaniu weksla. Notariusz złoży podpis na odpowiednim oświadczeniu, aby potwierdzić, że podpis został złożony przez odpowiednią osobę.

Notarialne poświadczenie podpisu

4. Czy notarialne podpisy dają 100% pewność, że podpis został złożony przez właściwą osobę?

NIE. Może się zdarzyć, że oszust pojawi się przed notariuszem ze sfałszowanym dowodem osobistym lub nawet prawdziwym, ale nie na jego dane. Wówczas "właściciel" danych osobowych może, jak najbardziej lub jak najmniej, wnieść zarzut o sfałszowanie podpisu. Notariat nie powinien być problemem.

5. Kiedy warto notarialnie potwierdzić podpis?

Po pierwsze, nie jest dobrym pomysłem płacenie za całą operację, gdy podpis dłużnika zostanie złożony w obecności osoby, która ma otrzymać weksle. Wierzyciel ma wtedy pewność, że jego podpis był prawidłowy i że nie potrzebuje notariusza do "szczęścia".

Podpis pod pismem ręcznym jest niezbędny dla ważności oświadczenia woli wekslowego. Nie ma znaczenia jak duży jest weksel, nie ma obowiązku poświadczania podpisu na piśmie przez notariusza.

6. Czy notariusz może odmówić poświadczenia podpisu na wekslu nieprawidłowym?

Z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że notariusz, który poświadcza podpis na dokumencie za zgodność z oryginałem, nie ma obowiązku sprawdzania jego zgodności z prawem.

Dobrze jest, gdy notariusz pomaga klientowi, jeśli uważa, że weksel jest nieprawidłowy, ale to klient ma ostateczne zdanie.