Podpis u notariusza - na czym polega jego poświadczenie?

Po co nam właściwie poświadczenie podpisu w kancelarii notarialnej? Do takiego miejsca kierujemy się przede wszystkim w przypadku, kiedy naszemu podpisowi chcemy nadać charakter urzędowy. Wówczas, właśnie w obecności wspomnianego już notariusza, lub też rejenta, poświadczamy, że nasz podpis na konkretnym dokumencie jest autentyczny. Oczywiście, podczas wizyty w kancelarii istnieje także możliwość złożenia podpisu na dokumentach w obecności notariusza. Musimy jedynie pamiętać o tym by zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości, przy pomocy którego będziemy mogli się wylegitymować. Może to być na przykład dowód osobisty lub też paszport.

Powinniśmy również być świadomi tego, że samo potwierdzenie podpisu w kancelarii notarialnej nie jest równoznaczne z tym, że dostarczony przez nas dokument nabiera mocy dokumentu urzędowego. W przypadku, gdy chcemy to uczynić, konieczne jest bowiem nadanie takiemu dokumentowi formy aktu notarialnego.

Podpis u notariusza - kiedy jest niezbędny?

A kiedy potrzebne jest przeprowadzenie takiego procesu poświadczenia podpisu zgodnie z obowiązującymi ustawami? Między innymi wtedy, gdy chcemy sporządzić:

- pełnomocnictwo do konkretnej czynności prawnej,

- umowę zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

- umowę zbycia przedsiębiorstwa,

- różnego rodzaju oświadczenia o charakterze majątkowym i niemajątkowym,

- wzór podpisu członka organów osób prawnych (spółek czy spółdzielni).

Podpis u notariusza - jak wygląda proces poświadczenia?

Kiedy pojawimy się w kancelarii notarialnej najważniejszą częścią całego procesu poświadczenia podpisu jest umieszczenie na konkretnym dokumencie wzmianki o tym, iż podpis, który się na nim znajduje jest prawdziwy. Taką wzmiankę przy złożonym przez nas podpisie musi uczynić rejent lub też notariusz.

Takie poświadczenie podpisu przez rejenta składa się z daty oraz miejsca jego sporządzenia, jak również pieczęci, podpisu oraz oznaczenia notariusza. Jeśli z różnych względów jest nam to potrzebne, na nasze indywidualne życzenie, na dokumencie może pojawić się również informacja o dokładnej godzinie sporządzenia takiego poświadczenia.

Podpis u notariusza - zgodnie z prawem

Należy zdawać sobie sprawę z tego, iż notariusz nie ma obowiązku sprawdzania zgodności dokumentu, na którym zostaje poświadczony podpis, z obowiązującym prawem. Naturalnie, większość rejentów przed sporządzeniem poświadczenia czyta dostarczone im dokumenty i gdy zajdzie taka potrzeba wskazuje swoim klientom występujące w nich błędy. Nie należy to jednak do ich obowiązków.

Jak można się domyślić, każdy notariusz, mając na uwadze szacunek do swojego zawodu, nie powinien poświadczać podpisu na dokumentach, które mają charakter żartobliwy.

poświadczenie podpisu

Podpis u notariusza - cena

Opłaty pobierane za poświadczenie podpisu w kancelarii notarialnej wynoszą:

- w przypadku dokumentów, w których przedmiot jest oznaczony określoną sumą pieniężną: 1/10 stawki, jaka zostałaby zastosowana w sytuacji, gdyby taki dokument zostałby spisany jako akt notarialny. Opłata taka nie może jednak wynosić więcej niż 300 zł + 23% VAT,

- w przypadku pełnomocnictwa oraz innego typu dokumentów: 20 zł + 23% VAT.

Co zrobić, gdy w naszej miejscowości nie ma kancelarii notarialnej? Artykuł 101 prawa o notariacie stanowi, iż przy pomocy rozporządzenia, Minister Sprawiedliwości ma możliwość upoważnienia do spisania określonych poświadczeń, których sporządzanie należy do notariusza, organy samorządu terytorialnego oraz banki, w tych miejscowościach, gdzie nie ma kancelarii notarialnej. Jeśli zatem w okolicy naszego miejsca zamieszkania nie istnieje żadna kancelaria notarialna, własnoręczność naszego podpisu może zostać poświadczona przez:

1. wójta/burmistrza/prezydenta miasta, w przypadku:

- pism, które upoważniają do odbioru przesyłek, sum pieniędzy, jak również do odbioru dokumentów z różnego rodzaju urzędów czy instytucji;

- oświadczeń, które stwierdzają stan rodzinny oraz majątkowy osoby, która składa dane oświadczenie.

2. banki, w przypadku:

- pism, które upoważniają do odbioru pieniędzy oraz wszystkich innych przedmiotów z tych konkretnych banków.

Więcej na: http://czynnoscinotarialne.pl/a/slv,cennik-notariusz