Czym jest księga identyfikacji wizualnej?

​Księga identyfikacji wizualnej to jeden ze sposobów na to, by nasza firma zapewniła sobie wszelkie narzędzia do wdrożenia długoterminowej strategii spójnego komunikowania się z klientami. Czym jest ten dokument i jakie zalety niesie za sobą przygotowanie go?

Księga identyfikacji wizualnej - podstawowe informacje

Czy dokładnie jest księga identyfikacji wizualnej? To dokument, w którym zawarte są wszystkie istotne reguły, zasady i procedury związane z wykorzystaniem elementów wizualnych, będących utożsamieniem naszej działalności w odczuciu klientów, partnerów biznesowych czy innych podmiotów naszego otoczenia.

To, jaki efekt daje nasza komunikacja, w dużej mierze zależy od spójności. Materiały reklamowe publikowane w mediach i internecie, tradycyjne formy promocji w postaci ulotek reklamowych czy banerów, wystrój wnętrza naszej siedziby, ubiór pracowników, oprawa graficzna dokumentów - to tylko nieliczne z elementów, które składają się na nasz branding. Obszarów wykorzystania brandingu możemy wymieniać dziesiątki, a im większa skala działania firmy, tym trudniejsze jest odpowiednie uporządkowanie i stosowanie reguł związanych z wizualnym odzwierciedleniem naszej misji i wizji. Księga identyfikacji wizualnej, poprzez usystematyzowanie tych informacji, dostarcza zasobów do zwiększenia efektywności w tym zakresie naszego działania. 

Księga znaku vs księga identyfikacji wizualnej - najważniejsze różnice

Księga identyfikacji wizualnej w opinii publicznej często mylona jest z mniej kompleksowym dokumentem, jakim jest księga znaku. Wykonany projekt loga może być modyfikowany oraz uwzględniać różne formy jego użycia. Księga znaku w głównej mierze dotyka tylko tego jednego obszaru identyfikacji marki.

Księga identyfikacji wizualnej to z kolei kompleksowy dokument, który zawiera dalece bardziej szczegółowe dane związane z zasadami wykorzystania barw, namingu marki i produktów, materiałów reklamowych oraz elementów wizualnych wykorzystywanych podczas procesu, jakim jest projektowanie strony internetowej firmy. 

Pełna księga identyfikacji wizualnej może zostać przygotowana z pomocą specjalistów w tej dziedzinie. Agencja brandingowa posiada wszelkie narzędzia do tego, by wraz z nami stworzyć pełne repozytorium identyfikacji wizualnej, zdolne zwiększać naszą rozpoznawalność na rynku. 

Korzyści wynikające z pracy nad spójnością brandingu naszej marki

Rozpoznawalność, idąca w zaufanie odbiorców to obecnie największy skarb każdej firmy. Wiele organizacji potrzebowało wielu lat, by przebić się do ogólnej świadomości i korzystać ze swojej pozycji, rozwijając się i zwiększając sprzedaż. 

Wiele firm z kolei nigdy nie wejdzie na ten poziom - nie ze względu na marnej jakości produkt czy usługę. Najczęściej powodem tego jest brak konsekwencji w stosowaniu zasad związanych z brandingiem. Księga identyfikacji wizualnej, jako narzędzie wspiera funkcjonowanie organizacji na każdym etapie, spajając tym samym krótkoterminowe korzyści z długofalową strategią rozwoju. Gdy księga identyfikacji jest powszechnie dostępna, dla klientów, kadry zarządczej, firm partnerskich współpracujących na zasadzie outsourcingu, możemy być pewni, że znajdzie swoje zastosowanie i ukaże potencjał naszej marki do wybicia się na tle konkurencji i dowiedzenia swojego profesjonalizmu.

Artykuł partnera